Algemene Voorwaarden voor Food2MoveYourMind
Yoga & Pilates Studio

Inschrijving en Lidmaatschap:
1.1. Inschrijving bij Food2MoveYourMind impliceert akkoord met deze voorwaarden.
1.2. Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.3. Bij inschrijving dient correcte en actuele informatie verstrekt te worden.

Betaling en Tarieven:
2.1. Betaling geschiedt volgens het gekozen lidmaatschapstarief.
2.2. Food2MoveYourMind behoudt zich het recht voor tarieven aan te passen met voorafgaande kennisgeving.

Lessen en Reserveringen:
3.1. Reserveringen zijn verplicht voor lessen.
3.2. Te laat komen kan de toegang tot de les ontzeggen.
3.3. Annulering van een reservering moet minimaal [aantal uur] voor de les gebeuren.

Gezondheid en Verantwoordelijkheid:
4.1. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welzijn tijdens de lessen.
4.2. Raadpleeg een arts bij twijfel over deelname aan lessen.
4.3. Food2MoveYourMind is niet aansprakelijk voor blessures of letsel tijdens deelname aan lessen.

Gedragscode:
5.1. Respecteer mede-deelnemers en instructeurs.
5.2. Geen mobiele telefoons of andere storende apparaten in de lesruimte.
5.3. Geen alcohol of drugs voor deelname aan lessen.

Privacy en Gegevens:
6.1. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
6.2. Food2MoveYourMind kan beeldmateriaal voor promotionele doeleinden gebruiken.

Wijzigingen en Annuleringen:
7.1. Food2MoveYourMind behoudt zich het recht voor lessen te wijzigen of annuleren.
7.2. Bij annulering wordt restitutie of vervangende les aangeboden.

Aansprakelijkheid:
8.1. Food2MoveYourMind is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
8.2. Deelnemers zijn aansprakelijk voor schade aan de studio-eigendommen.

Toepasselijk Recht:
9.1. Deze voorwaarden vallen onder het Nederlands recht.

Contact:
10.1. Neem contact op met Maartje Arntz van Food2MoveYourMind voor vragen of opmerkingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van Food2MoveYourMind en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Maartje Arntz

Voorstraat 66, Asperen

06 – 250 50 298

maartje@f2mm.nl

© 2022 Food 2 Move Your Mind  | KvK: 61931861 | Privacy